<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
        ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 (โทรเข้า 1 เลขหมาย เรียกเข้าได้ถึง 5 เลขหมาย)     http://tahin.lopburi.police.go.th/

สายการบังคับบัญชา ของ สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี
สายการบังคับบัญชางานจราจร

พ.ต.ท.ประมุข  อาทิตย์เที่ยง

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

 พ.ต..วชิรศักดิ์  คชน่วม

 

สวป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

 ร.ต.อ.เติมศักดิ์  พิมพา

รอง สวป.(หน.จนท.จร.)สภ.ท่าหิน

ภาพถ่าย   ยศ ชื่อ     นามสกุล

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หมายเลขโทรศัพท์

ร.ต.ท.สุนิด             กระต่ายโพธิ์ รอง สว.(จร.)

08-1704-9922

ร.ต.ท.สนิท             เกษสุพรรณ์ รอง สว.(จร.)

08-3157-3186

ร.ต.ท.สิทธิโชค          ต่อศรี รอง สว.(จร.)

08-9900-1525

ร.ต.ท.บุญเลิศ        วิชานำ รอง สว.(จร.)

08-0431-5662

  ร.ต.ต.จักรกฤษณ์           ปิติยนต์ รอง สว.(จร.)

08-6663-2736

 

ร.ต.ต.เชาวลิต              บุญเต็ม เจ้าหน้าที่จราจร

08-1571-3457

       
 

 

ด.ต.วินัย                     คุ้มเฟื่อง เจ้าหน้าที่จราจร

086-5249790

 

ด.ต.ชาญ                    ทีคำ เจ้าหน้าที่จราจร

084-1416788

 

.ต.ประทีป               ยืนยง เจ้าหน้าที่จราจร

08-2023-4405

 

ด.ต.มานัส                เกิดแก่น เจ้าหน้าที่จราจร

08-6988-6189

 

ด.ต.สิทธิชัย             บุตรโท เจ้าหน้าที่จราจร

08-1385-6235

 

ด.ต.วีระเดช             คชอาจ เจ้าหน้าที่จราจร

08-3855-1278

 

ด.ต.ณัฎฐ์                  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่จราจร

08-5943-6525

 

     

 

ด.ต.ปราโมทย์           เรือนแก้ว เจ้าหน้าที่จราจร

08-7029-3419

 

ด.ต.นิยม                  จินตกสิการณ์ เจ้าหน้าที่จราจร

08-9800-7115

  ด.ต.กานต์นัทธี        นิลสนิท เจ้าหน้าที่จราจร

08-9811-2709

  ด.ต.ธนะทัย            ฉลาดทำ เจ้าหน้าที่จราจร

08-6757-8789

  ส.ต.อ.จิตกร            ยุพเรศ เจ้าหน้าที่จราจร

08-6956-8999

 

ส.ต.ท.กฤษกร        บุญยวง เจ้าหน้าที่จราจร

08-3944-3427

       

กลับไปเลือกรายการใหม่...ที่หน้าแรกนะครับ