<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
        ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-780042 (โทรเข้า 1 เลขหมาย เรียกเข้าได้ถึง 5 เลขหมาย)     http://tahin.lopburi.police.go.th/

สายการบังคับบัญชา ของ สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี
สายการบังคับบัญชางานจราจร

พ.ต.ท.นาวิน  ดิษฐ์สุข

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

 พ.ต.ต.พิเชษฐ์  ม่วงทอง

 

สวป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

 ร.ต.อ.สุระพล  วงศ์วันดี

 ร.ต.ท.ประวิทย์  วิลัย

รอง สวป.สภ.ท่าหิน

รอง สว.จร.สภ.ท่าหิน

ภาพถ่าย   ยศ ชื่อ     นามสกุล

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หมายเลขโทรศัพท์

ร.ต.ท.สิทธิโชค          ต่อศรี รอง สว.(จร.)

08-9900-1525

  ร.ต..จักรกฤษณ์           ปิติยนต์ รอง สว.(จร.)

08-6663-2736

 

ร.ต..เชาวลิต                บุญเต็ม เจ้าหน้าที่จราจร

08-1571-3457

       
 
  ด.ต.มานัส                 เกิดแก่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งานจราจร

08-6988-6189

  ด.ต.สราวุธ                แจ่มถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร  
  ด.ต.ชาญ                    ทีคำ เจ้าหน้าที่จราจร

084-1416788

 

ด.ต.นิรันดร์                โพลงเงิน เจ้าหน้าที่จราจร  

 

.ต.ประทีป               ยืนยง เจ้าหน้าที่จราจร

08-2023-4405

 

ด.ต.วีระเดช              คชอาจ เจ้าหน้าที่จราจร

08-3855-1278

 

ด.ต.ณัฎฐ์                  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่จราจร

08-5943-6525

 

ด.ต.รัศม์รศิลป์         แป้นพงษ์ เจ้าหน้าที่จราจร  
  ด.ต.กานต์นัทธี        นิลสนิท เจ้าหน้าที่จราจร

08-9811-2709

       

กลับไปเลือกรายการใหม่...ที่หน้าแรกนะครับ