สถานีตำรวจภูธรท่าหิน
61  หมู่ 8   ถนนลพบุรี-บ้านเบิก   ตำบลโพธิ์เก้าต้น   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี     15000
  โทร.  036 780042 -  6   (โทรเข้าหมายเลขเดียวเรียกได้ 5 หมายเลข)            โทรสาร 036 780040

ผกก. สภ.ท่าหิน

พ.ต.อ.ณัชภูม  วรรณวิไล
ผกก.สภ.ท่าหิน
ที่ทำงาน โทร 036 780042 - 6

ข้อมูลของ สภ.ท่าหิน >>

บรรยายสรุปสถานีตำรวจท่าหิน

แผนที่เส้นทางไปสถานีตำรวจ

หัวหน้าสถานีแต่อดีต - ปัจจุบัน

ผังการปกครองบังคับบัญชา

รายชื่อ กต.ตร. สภ.ท่าหิน

รายชื่อตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

รายชื่อตำรวจสายงานธุรการ

รายชื่อตำรวจสายงานป้องกัน

รายชื่อตำรวจสายงานจราจร

รายชื่อตำรวจสายงานสืบสวน

รายชื่อตำรวจสายงานสอบสวน
   
   

สถานภาพคดีอาญา 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต

กลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ

กลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
   
   
   

คำแนะนำประชาชน >>

พันธะสัญญาการให้บริการ

คำแนะนำไปติดต่อราชการที่สถานี

การแจ้งความคดีต่าง ๆ

ขอประกันผู้ต้องหา

หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา

การขออนุญาตต่าง ๆ

อัตราค่าปรับคดีจราจร

ความรู้เรื่องยาเสพติด

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

   
   

 

  เว็บไซต์บริการ >>>
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 ตรวจสอบสภาพอากาศ
 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
 เสียภาษี/สรรพากร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
องทุน กบข.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
   
 
   facebook
   ตำรวจท่าหิน
 
คลิกที่นี่ครับ
 

ตำรวจภูธรภาค 1   

       คลิกที่นี่

 

 

   ตำรวจจังหวัดลพบุรี

       คลิกที่นี่

 

ด้านการบริการทั่วไป

  แสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ครับ

ดูผลสรุปความคิดเห็น    คลิกที่นี่ครับ

ด้านการอำนวยความยุติธรรม

  แสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ครับ

ดูผลสรุปความคิดเห็น    คลิกที่นี่ครับ

ด้านการป้องกันปราบปราม

  แสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ครับ

ดูผลสรุปความคิดเห็น    คลิกที่นี่ครับ

ด้านการจราจร

  แสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ครับ

ดูผลสรุปความคิดเห็น    คลิกที่นี่ครับ

 

     ประชาสัมพันธ์สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน

ประเภทผู้ป่วยนอก ของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว

     

ที่มาของข้อมูล ===> หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง WWW.cgd.go.th

 

     นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ    

     วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    

      กิจกรรมเด่น & กิจกรรมที่น่าสนใจ


 

       ผลงานภาคภูมิใจ   >>>

>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 2 ระดับผู้กำกับการ ปี 2543  จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2544  จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
 >> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2544  จากตำรวจภูธรภาค 1   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2545 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ..................  ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
>> ประกาศเกียรติคุณสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน  ดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับผู้กำกับการ ปี 2545  จากตำรวจภูธรภาค 1   .................. ดูเกียรติบัตร คลิกที่นี่
 
 

       อยากให้รู้ว่า........ "ตำรวจท่าหิน" ห่วงใยทุกท่านครับ   >>>


>> ความห่วงใยเรื่องการถูกลักทรัพย์ในที่พักอาศัย ท่านจะป้องกันได้อย่างไร ......  คลิกที่นี่
 >> ความห่วงใยเรื่องการถูกปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์ ท่านจะป้องกันได้อย่างไร ........  คลิกที่นี่
>>  ความห่วงใยเรื่องการถูกล้วงกระเป๋า ท่านจะป้องกันได้อย่างไร  ...........  คลิกที่นี่
 >> ความห่วงใยเรื่องการถูกปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์ ท่านจะป้องกันได้อย่างไร ........  คลิกที่นี่

ความห่วงใย เนื่องในเทศกาลฟุตบอลโลก

  

ข้อควรปฏิบัติก่อนออกจากบ้าน

ในช่วงวันหยุดยาว

โครงการฝากบ้านประชารัฐ

ไว้กับตำรวจท่าหิน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

MV เมาแล้วขับ

  

MV ปฎิเสธเป่าเท่ากับเมาแล้วขับ

 

MV ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดลดอุบัติเหตุ

  

MV คาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยทุกคน

MV ดื่มแล้วขับ ถูกจับแล้วยาว

 

เพลง เมาขับจับจริง

แต่งและขับร้องโดยตำรวจลพบุรี

ใช้ใบสั่งใหม่ทั่วประเทศ

จ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร ตู้ ATM

 

 

 สภ.ท่าหิน ขอสงวนลิขสิทธิ์ของข้อมูลและภาพถ่าย
 สถานีตำรวจภูธรท่าหิน
61  หมู่ 8   ถนนลพบุรี-บ้านเบิก   ตำบลโพธิ์เก้าต้น   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี     15000
  โทร.  036 780042 -  6   (โทรเข้าหมายเลขเดียวเรียกได้ 5 หมายเลข)            โทรสาร 036 780040

http://www.tahin.lopburi.police.go.th

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมชม 

(ทีมงาน io สภ.ท่าหิน : ผู้พัฒนาปรับปรุงข้อมูล)